นโยบายความเป็นส่วนตัวบุ๊คกิ้ง ไฟลท์ ตระหนักถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเปิดเผยกับเรา แม้ว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญา และไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใดๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ บุ๊คกิ้ง ไฟลท์ ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บุ๊คกิ้ง ไฟลท์ เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

เราจะรวบรวมข้อมูลและรักษาข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราอย่างเต็มความสามารถ (เรียกโดยรวมว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") คุณสามารถเลือกให้ข้อมูลเพียงบางส่วนได้แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมีดังนี้:

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ วันเดินปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง/หมายเลขบัตรประชาชน และประเทศที่พำนัก
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน สกุลเงิน เมืองต้นทาง หรือบริการเสริมอื่นๆ ที่ได้เลือกไว้
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address


 • บุ๊คกิ้ง ไฟลท์ ใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

  โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านบริหารจัดการ เช่น การดำเนินการ การยืนยัน การตอบสนอง และการทำธุรกรรมและคำขอใช้บริการของเราให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขตารางเที่ยวบิน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เพื่อติดต่อและแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนเที่ยวบินให้คุณทราบผ่านการบริการทางโทรศัพท์มือถือ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินทางออนไลน์ นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทำบัญชี (การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี)

  การแบ่งปันข้อมูล

  เราอาจดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการเดินทางของเราหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ สายการบินพันธมิตร ฝ่ายจัดการท่าอากาศยาน บุคลากรด้านความมั่นคง และการขนส่งรูปแบบอื่นเพื่อจุดประสงค์ด้านการจัดการการเดินทางของคุณ หรือบุคคลที่สามที่สามารถแสดงได้ว่าคุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับสายการบินฯ ให้กับบุคลลที่สามดังกล่าว
  หากมีการร้องขอโดยฝ่ายกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามตามหมายเรียกหรือตามกระบวนการอื่นๆ ทางกฎหมาย

  การจัดเก็บข้อมูล

  ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หรือในประเทศที่คุณเข้าถึงบริการของเรา ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

  คุกกี้

  คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อมูลบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ ซึ่งได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยคุกกี้ ดังต่อไปนี้
  1. คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  2. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics เป็นต้น
  เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากคุณไม่ต้องการ คุณอาจตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ได้