ข้อกำหนดและเงื่อนไขถ้าไม่ต้องการเดินทางหลังจากที่ซื้อเที่ยวบินแล้ว หรือถ้าไม่สามารถมาขึ้นเครื่องได้ จะได้เงินคืนหรือไม่?


การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน และหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบิน

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขอคืนภาษีสนามบินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ขึ้นเครื่อง ท่านอาจขอคืนเงินสำหรับภาษีสนามบินที่ชำระภายในหก (6) เดือนนับจากวันเดินทาง ท่านอาจเลือกที่จะให้คืนเงินในรูปแบบของเครดิตการเดินทางของแอร์เอเชียหรือวิธีการชำระเงินดั้งเดิม

หากท่านเลือกที่จะรับคืนเป็นเครดิตการเดินทางของแอร์เอเชีย ยอดเงินทั้งหมดของภาษีสนามบินที่ชำระจะถูกโอนคืนให้แก่ท่าน ในทางตรงกันข้าม การคืนเงินตามวิธีการชำระเงินดั้งเดิมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (ต่อคน ต่อเที่ยว) บริการอื่นๆ ที่ซื้อพร้อมกับเที่ยวบินจะไม่ได้รับการคืนเงิน

ข้อควรพิจารณาอื่นๆ:
 • การขอคืนเงินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับเที่ยวบินในประเทศภายในมาเลเซียและอินโดนีเซียจะได้รับการคืนเงินในรูปแบบของเครดิตการเดินทางเท่านั้น
 • การขอคืนเงินไม่สามารถใช้ได้สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากเมียนมาร์
 • การขอคืนเงินทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
 •      - ต้องนำส่งภายในหก (6) เดือนหลังจากวันออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินของท่าน
       - ผู้โดยสารอย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่านไม่ได้ขึ้นเครื่อง
       - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินสำหรับ เที่ยวบินของแอร์เอเชีย ฟิลิปปินส์ (Z2), ไทยแอร์เอเชีย (FD), ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) & แอร์เอเชีย อินเดีย (I5) เที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางจากประเทศไทย เที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางจากฮ่องกง

  หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถขอคืนค่าบริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่สำรองที่นั่ง ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

  สายการบินฯมีนโยบายอย่างไรเมื่อเที่ยวบินได้รับการยกเลิก


  เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะรักษาเวลาให้เป็นไปตามกำหนด เราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนตารางเวลาเที่ยวบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินจะไม่ได้แค่สร้างปัญหาให้กับแผนการเดินทางของผู้โดยสารเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์การตรงต่อเวลาของเราด้วย อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับสายการบินอื่น บางครั้งเที่ยวบินก็ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการอย่างเช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และในกรณีที่เราจำต้องยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถ:

 • เดินทางในเที่ยวบินถัดไปโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม หรือ
 • คืนเงินค่าเป็นเครดิตการเดินทางของแอร์เอเชีย โดยท่านจะต้องใช้เครดิตการเดินทางดังกล่าวภายใน 90 วัน
 • ได้รับการคืนเงินตามมูลค่าไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตหรือเดบิตของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่เดินทางต่อเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินและ/หรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาที่เกิดขึ้นสาม (3) ชั่วโมงขึ้นไป ก่อนหรือหลังเวลาออกเดินทางตามกำหนดการเดิม
 • ได้รับการคืนเงินหากเราไม่สามารถนำท่านไปยัง/จากจุดหมายปลายทางภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากเวลาออกเดินทางที่กำหนด (XT, D7 – ญี่ปุ่น/สหรัฐฯ เท่านั้น)
 • การชำระค่าชดเชยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุโดยกรมการบินพลเรือน (อินเดีย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบ คลิกที่นี่ (i5 เท่านั้น)

 • จะเป็นอย่างไรหากเที่ยวบินของฉันล่าช้าหรือถูกยกเลิก และทำให้ฉันพลาดการต่อเครื่อง?


  หากกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก/เปลี่ยนแปลงตารางบินทำให้ท่านพลาดการต่อเครื่อง ท่านมีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • หากเที่ยวบินล่าช้าที่จุดเริ่มต้น ให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่มีที่นั่งว่างสำหรับท่านเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายภายในเวลาต่อเครื่องของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 • หากเที่ยวบิน FLY-THRU ล่าช้า ให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่มีที่นั่งว่างสำหรับท่านภายในเวลาต่อเครื่องของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 • หากเที่ยวบินใหม่ของท่านไม่ตรงตามเวลาต่อเครื่องของเรา หรือเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างสำหรับท่านตรงกับวันถัดไป เราจะไม่สามารถจัดหาสิ่งต่อไปนี้:
 • ที่พักระหว่างวันหรือที่พักค้างคืน
 • การเดินทางทางบก
 • การจัดเก็บสัมภาระที่ท่านได้เช็คอิน (ท่านจะต้องเก็บกระเป๋าสัมภาระของท่านที่จุดต่อเครื่อง และเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวบิน FLY-THRU ใหม่)

 • ไม่ใช่ FLY-THRU หากท่านสำรองที่นั่งแบบจุดต่อจุด 2 รายการแยกจากกัน

  จะยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เช็คอินด้วยตนเองได้หรือไม่ จะต้องดำเนินการล่วงหน้าแค่ไหน


  ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านเว็บ/มือถือ/เครื่องเช็คอิน และหลังจากเช็คอินเสร็จ ก็ยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองต่อไปนี้ได้

  1. เพิ่มขนาดสัมภาระ (ท่านสามารถซื้อ / อัพเกรดสัมภาระได้ถ้าทำก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง)
  2. ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬา (หากท่านตัดสินใจว่าท่านจะเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์กีฬา)
  3. ซื้อหรือเปลี่ยนอาหาร (ท่านสามารถเพิ่มและเปลี่ยนอาหารได้ถ้าทำก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)
  4. ซื้อชุดเครื่องนอน Comfort Kit (ท่านสามารถซื้อ / เพิ่มชุดเครื่องนอนได้ถ้าทำก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)
  5. ทำประกันภัย
  6. สกายบัส (Skybus)
  7. ซิมการ์ด Tune Talk
  8. การเลือกที่นั่ง (ท่านสามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ถ้าทำก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง)

  สายการบินฯ ไม่อนุญาติให้ทำการสั่งจองหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ล่วงหน้าน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางในทุกเส้นทางการบิน ยกเว้นเส้นทางนิวซีแลนด์ และโกลด์โคสต์ (ออสเตรเลีย) ที่สามารถสั่งจองหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ล่วงหน้าได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง

  หากฉันต้องการเปลี่ยนเที่ยวบิน ฉันต้องทำอย่างไร


  เมื่อสายการบินฯออกหมายเลขการจองแล้ว การเปลี่ยนเที่ยวบินต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ต้องกระทำก่อนสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • สามารถซื้อตั๋วที่มีราคาต่ำกว่าได้ โดยสายการบินฯจะไม่คืนค่าส่วนต่าง
 • หากเที่ยวบินใหม่ที่จองมีราคาค่าโดยสารสูงกว่าเที่ยวบินที่ยกเลิก ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างนั้นก่อนที่จะมีการยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงนั้นจะยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะสายการบินฯจะออกกำหนดการเดินทางใหม่ให้แก่ผู้โดยสารและ/หรือหมายเลขการจองใหม่
 • สายการบินฯไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน